Projektowanie i budownictwo kubaturowe i Architektura budownictwo

Ustroje budowlane

Poza tym, oprócz budownictwa praktycznego, z jakim student architektury styka się na ćwiczeniach, opanować musi również wiedzę teoretyczną z tego przedmiotu, zakończoną najczęściej morderczym egzaminem. Osoba, która, o ile nie ukończyła wcześniej budowlanki, nie miała nic wspólnego z tym, jak w ogóle wygląda fundament, musi nauczyć się ile jest ich typów i dlaczego używa się takiego a nie innego. Dowiaduje się zatem, że budownictwo kubaturowe, oczywiście ciężkie, tworzone musi być zawsze na odpowiedniej podstawie. Poznaje ławy, stopy fundamentowe, musi umieć odróżnić skrzynię od wanny, musi wiedzieć wszystko to, czym architektura budownictwo i projektowanie się charakteryzuje. Musi wiedzieć, jakie maksymalne rozpiętości mogą osiągać stropy drewniane, a jakie strunobetonowe (i co to w ogóle jest), dlaczego niemożliwym jest stworzenie stropu, który zrobiony jest z kamienia (a potwierdza mu to wiedza zdobyta na mechanice budowli). Powinien odróżniać typy schodów i wiedzieć kiedy zastosować jedne, a kiedy drugie.