W polskiej branży TSL istnieje wiele definicji spedycji, nie ma jednej powszechnie obowiązującej i poprawnej. Jednak pewne pojęcie o tym czym zajmuje się spedycja daje nam opis obowiązków spedytora zawarty w Kodeksie Cywilnym, który brzmi następująco:

„spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem”.

Z owej definicji wynikają trzy rzeczy. Mianowicie, że działalnością spedycyjną mogą zajmować się następujące podmioty:

firma produkcyjna, która zajmuje się spedycją na własne potrzeby (tzw. spedycja własna),
przedsiębiorstwo transportowe, który łączy w sobie zarówno spedytora, jak i przewoźnika,
przedsiębiorstwo spedycyjne, zajmujące się czynnościami związanymi z organizowaniem przewozu towaru na zlecenie.

Czynności podejmowane przez spedytora

spedycja międzynarodowaCzynności jakie mogą podejmować owe podmioty w zakresie działań spedycyjnych można podzielić na spedycję właściwą i czynności dodatkowe. W skład spedycji właściwej wchodzi:

przyjmowanie zleceń spedycyjnych i udzielanie porad związanych z procesami spedycyjnymi,
wybór środka transportu,
zawieranie umów o przewóz,
ubezpieczanie przesyłki,
sporządzanie dokumentacji transportowej,
odbiór przesyłki od nadawcy,
przygotowanie przesyłki do przewozu,
nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją transportową,
odbiór przesyłki ze środka transportowego oraz właściwej dokumentacji,
odprawa celna,
przekazanie przesyłki odbiorcy.

Czynności dodatkowe podejmowane przez spedytora to np. sprzedaż przesyłki lub przeprowadzenie cesji praw do przesyłki.
Opłaty spedycyjne

Owe czynności w przypadku przedsiębiorstwa transportowego i spedycyjnego to usługi materialne i jako takie są objęte opłatami. Wyróżnia się trzy rodzaje opłat:

ryczałt spedycyjny,
stawki za czynności spedycyjne,
prowizje spedytorskie.

Pierwsza opłata stosowana jest najczęściej w przypadku dużych zleceń. Ze stawek za czynności spedycyjne korzysta się w przypadku małych zleceń, gdzie taka kalkulacja jest stosunkowo łatwa do przeprowadzenia. Ostatni rodzaj stawek stosuje się w przypadku długotrwałej współpracy. Wynagrodzenie spedytora to prowizja uzależniona od wartości dostawy.
Spedycja międzynarodowa

Spedycja może odbywać się na terenie jednego lub kilku państw, stąd rozróżnienie na krajową i międzynarodową. Istnieje również podział ze względu na środki transportu. Spedycja gałęziowa to taka w której cały proces transportu przesyłki odbywa się za pomocą jednego środka transportu, lub jednego rodzaju środków transportu. Spedycja intermodalna korzysta z różnych rodzajów środku transportu podczas realizacji zlecenia.