W lipcu 2015 roku w miejscowości Łosiów został zainstalowany pierwszy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce, jest to najskuteczniejszy sposób na faktyczne ograniczenie prędkości średniej, a nie chwilowej, jak to było w przypadku zwykłych radarów.
Działanie tego systemu jest proste ? system zapamiętuje czas wjechania na pewien odcinek,  wykrywając numer rejestracyjny pojazdu, a następnie po odcinku różnej długości (od 900 m. do ponad 7 km.) mierzy, ile czasu upłynęło, i podstawiając dane do prostego wzoru wylicza średnią prędkość pojazdu na tym odcinku. Nie będzie już można zobaczyć w tym przypadku niebezpiecznego nagłego hamowania przed radarem, gdyż właściwie hamowanie nie zmieni znacząco wyniku.  Warte zanotowania jest również to, iż system będzie działał zawsze na obu kierunkach jazdy. Pod koniec wakacji 2015 r. takich punktów było w Polsce 29, z każdym kolejnym rokiem ich ilość będzie zapewne rosnąć, gdyż zwiększają one bezpieczeństwo. Najwięcej takich miejsc jest w województwie mazowieckim, a najmniej na północnym zachodzie.