Faktura to oczywiście dokument sprzedaży, rodzaj rachunku zawierającego szczegółowe dane o zawartej przez obie strony transakcji. I chociaż za nimi nie przepadamy, to trudno sobie bez nich wyobrazić sprawne działanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa.

Szczególnym rodzajem faktury, wystawianym tylko w ściśle określonych przypadkach jest tzw. faktura wewnętrzna. Wystawia się ją bowiem w momencie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru bądź usługi. Ponadto, zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, faktury wewnętrzne dokumentują takie czynności jak: podlegające opodatkowaniu nieodpłatne dostawy towarów, podlegające opodatkowaniu nieodpłatne świadczenie usług, wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, import usług, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca a także zwroty dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, które powiększają obrót podatników.

W kwestii terminu wystawiania faktur wewnętrznych nie ma jasnych przepisów, które by wskazywały wprost na daną datę. Istnieją jedynie takie, przewidujące odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących zwykłych faktur, opisane w § 9-12 rozporządzenia o fakturach. Z tego też względu istnieje wiele wątpliwości w kwestii terminu wystawiania faktur wewnętrznych. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że nie jest jasne czy w przydatku faktur wewnętrznych należy trzymać się zasady „siedmiodniowy termin liczony jest od momentu dnia wydania towaru bądź usługi”. W tym przypadku należy przyjąć, że zasada ta obowiązuje jedynie w przypadku, gdy faktura wewnętrzna dokumentuje czynności nieodpłatne, import usług oraz dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywa. Odrzuca się je w pozostałych przypadkach.

W subiektywnej opinii faktury wewnętrzne, odnoszące się do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinny być wystawiane w terminie siedmiu dni od momentu powstania obowiązku podatkowego w wewnątrz wspólnotowym nabyciu towarów, czyli w ciągu siedmiu dni od dnia wystawienia faktury unijnej przez naszego dostawcę towarów. Dane te sporządzone zostały na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy o VAT, więc są poparte przepisami. W § 11 rozporządzenia o fakturach również istnieją zapisy odnoszące się do faktur wewnętrznych. Przepisy te przewidują szczególne terminy wystawiania faktur odnoszących się do niektórych towarów i usług. Z tego też względy faktory wewnętrzne odnoszące się do importu usług oraz dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca mogą być wystawione nie wcześniej niż trzydziestego dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego oraz nie później niż z chwilą powstania owego obowiązku.